Nederlands
English
Pers Voorwaarden Contact

Algemene Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN TRUE IBIZA
 
True Ibiza helpt je bij het zoeken van de perfecte vakantie villa. In ons selectieve aanbod bieden wij luxe vakantie villa's met prive zwembad aan. Wij zijn gevestigd op Ibiza en kennen het eiland vele jaren, dus we kennen de hotspots en hideaways. Wij geven je graag tips over restaurants, stranden, discotheken, shopping enz… Hoe werkt True Ibiza? Wat is inbegrepen in de huur?

De verhuur van de villa's gaat minimaal per week
  • Wij halen jullie op vanaf het vliegveld (Als je al eerder bent geweest in overleg) en verzorgen de check in bij de vakantie villa
  • Gas, elektra (airco bij normaal gebruik), water
  • Bedlinnen en handdoeken
  • Onderhoud zwembad
  • Wekelijkse- en eind schoonmaak (bij langer dan 1 week verblijf 2 x per week)
  • Contactpersoon aanwezig op Ibiza

Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van de periode en het aantal personen.

Huur, borg en eventuele extra kosten: 
Om de reservering definitief te maken dient 50% van de totale huursom, binnen 14 dagen na reservering worden overgemaakt. Het tweede deel dient uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum naar de vermelde bankrekening te worden overgemaakt. Indien de betalingen niet op tijd bij ons binnen zijn, behouden wij ons het recht de boeking te annuleren.

De gehuurde villa dient op de dag van vertrek op een nette manier te worden achtergelaten. Dit houdt onder andere in dat er geen vuilnis meer in het huis staat, deze vuilnis is afgevoerd naar de daarvoor bestemde stortplaats en dat de vaatwas weer schoon is en netjes in de kasten is opgeruimd. Ook de aanwezige barbecue(s) dient na het gebruik door de huurder schoon achtergelaten te worden.

Voor alle huizen dient in overleg een borg te worden betaald. Deze borg wordt binnen 2 weken terugbetaald onder aftrek van eventuele schade of door ons te maken extra schoonmaak- of herstelkosten. De hoogte van de borg wordt bij de reservering van de villa vermeld en verschilt per huis.

Verplichtingen: 
De overeenkomst bestaat in het ter beschikking stellen van de gehuurde villa, conform de toestand en de inrichting zoals in de beschrijving op de website is vermeld. De huurder is verplicht om zijn vakantievilla zorgvuldig om te gaan behandelen dient het gehuurde met respect te behandelen. . Aan het einde van de huurperiode dient de huurder de vakantievilla in de oorspronkelijke staat en netjes achter te laten.

Het aantal personen dat in deze overeenkomst vermeld staat is het aantal dat in de vakantievilla mag verblijven gedurende de gehuurde periode.Tijdelijke gasten die langskomen en langer dan 1 dag in de vakantievilla willen verblijven moet vooraf aan True Ibiza worden vermeld. Bij niet nakoming van deze afspraak worden extra huurkosten in rekening gebracht en behouden wij ons het recht de boeking te annuleren.

Bij de berekening van het aantal personen worden kinderen onder 2 jaar niet meegerekend. Huisdieren zijn niet toegestaan. Indien je wel graag je huisdier mee wil nemen dan dien je eerst contact met ons op te nemen. De vakantievilla is op dag van aankomst vanaf 16.00 uur toegankelijk. Op de dag van vertrek is de uiterste uitcheck tijd om 10.30 uur.

Annulering:
Een annulering moet zo snel mogelijk per e-mail en telefonisch worden doorgegeven. 
De annuleringskosten bedragen:
- tot 12 weken voor vertrek 50% van de huursom
- binnen 4 weken voor vertrek 100% van de huursom

Wij adviseren u gelijktijdig met het rondmaken van de boeking van uw ticket ook een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zowel voor de reis als voor de huur van de vakantievilla.

Aansprakelijkheid: 
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade niet kan worden toegerekend.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct kennis te geven. Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de villa telefonisch wordt gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/ of schade welke is ontstaan in de gehuurde vakantievilla. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor veranderde omstandigheden in en om het gehuurde huis die niet door toedoen van ons zijn opgetreden (bijv. bouwwerkzaamheden).

De gehuurde vakantievilla is alleen bedoeld voor vakantiedoeleinden. Foto shoots in en om het huis zijn alleen na toestemming van True Ibiza toegestaan. Ook is het niet toegestaan om feesten in en rondom de vakantievilla te geven zonder onze toestemming.

Niet alle villas hebben specifieke veiligheidsvoorzieningen voor kinderen. Wij geven advies en bespreken de geschiktheid en kindveiligheid van een vakantievilla. Ouders en begeleiders blijven echter verantwoordelijk voor het controle op de kinderen en het houden van toezicht.

Wij kunnen daarom ook niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele ongelukken die voortvloeien uit het niet aanwezig zijn bepaalde veiligheidsvoorzieningen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich buiten onze schuld voordoen. Aangezien we op het eiland Ibiza zijn willen de water- en/of stroomvoorzieningen ons wel eens in de steek laten. Natuurlijk zullen wij, mocht er iets gebeuren, alles binnen ons vermogen in het werk stellen om eventuele problemen te verhelpen.

Admin Login